Cultureel Centrum Baarle  ¦  Baarle-Hertog-Nassau  ¦  e-mail: info@ccbaarle.org  ¦  telefoon: +31 13 507 82 33 / +32 14 699 326

Vacature directeur Cultureel Centrum Baarle

Het bestuur van het Cultureel Centrum Baarle (CCB) is op zoek naar:

een inspirerende, ondernemende en maatschappelijk betrokken directeur
met bij voorkeur een achtergrond of kennis van de culturele sector.
Voor de functie is een HBO+/academisch niveau vereist.


Wat is het CCB?

In het CCB hebben veel plaatselijke verenigingen en stichtingen een plek om hun activiteiten te organiseren. In het gebouw zijn ook de bibliotheek en de Academie voor Muziek en Woord gehuisvest. Zowel de gemeente Baarle-Hertog (België) als de gemeente Baarle-Nassau (Nederland) hechten veel waarde aan het CCB en stellen hier financiële middelen voor beschikbaar. Het CCB kent vier kerntaken: ontmoeting, sociaal-maatschappelijke activiteiten, educatie en cultuur.

Huisvesting van het CCB

Het CCB staat voor een ingrijpende vernieuwing. In december 2017 hebben de gemeenteraden van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau besloten om, in principe, te gaan voor nieuwbouw van het CCB. De plannen hiervoor worden in de komende tijd uitgewerkt.

Specifieke taken van de directeur in de komende tijd (voor de algemene beschrijving, zie het functieprofiel)

Van de nieuwe directeur wordt, naast de algemene directeurstaken, verwacht:

  • Een actieve inbreng bij de inrichting van het nieuwe gebouw samen met gemeentes, vaste en incidentele gebruikers, beheer en bestuur;
  • In de nieuwe situatie wordt op cultureel gebied ook een eigen programmering voorzien. Van de directeur wordt verwacht dat deze hier initiatieven in neemt en inwoners van Baarle stimuleert om hierin mee te denken en te doen.
  • Het CCB heeft een nadrukkelijke rol in sociaal-maatschappelijke thema’s; van de directeur worden initiatieven op dit terrein verwacht. Deze kunnen vervolgens gefaciliteerd worden vanuit het CCB.
  • In de nieuwbouw is een centrale ontmoetingsruimte voorzien. De directeur stelt een plan op hoe deze ruimte daadwerkelijk een ontmoetingsplek wordt.
  • De rol van vrijwilligers wordt steeds belangrijker; dit gaat ook op voor de Baarlese samenleving, de stichtingen en verenigingen in Baarle en voor het CCB. De directeur denkt actief mee in het vrijwilligersbeleid en faciliteert dit.
  • De nieuwbouw betekent gedeeltelijk ook een andere rol voor het beheerpersoneel. De directeur zal samen met het personeel hier de komende jaren invulling aan moeten geven. In 2019 is duidelijk wat de nieuwe rollen inhouden; in 2020 is het personeel toegerust om deze nieuwe rollen op een goede manier invulling te geven.
  • De directeur stelt een jaarplan op met meetbare doelen. Deze wordt goedgekeurd door het bestuur. Aan het eind van het jaar wordt verantwoording afgelegd over de bereikte doelen aan het bestuur.
  • Communicatie en imago zijn belangrijke zaken voor het CCB. Een duidelijk beleid hierop ontbreekt nog. De directeur maakt een opzet voor dit beleid. Hierin komen, in ieder geval, de volgende communicatie onderdelen terug:

- Welk imago wil het CCB hebben.
- Intern: medewerkers en bestuur.
- Vaste gebruikers.
- Incidentele gebruikers.
- Potentiële gebruikers/klanten.
- Baarlese samenleving.
- Opdrachtgevers: de twee gemeenten.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling voor 24 uur per week vindt in eerste instantie plaats voor één jaar met de optie van verlenging. De Nederlandse CAO Sociaal Werk is van toepassing (cao-sociaal-werk). Inschaling is in schaal 11 van deze cao (met een maximum van € 4.902,- op 01-07-2018 bij een volledig dienstverband van 36 uur per week). De stichting Cultureel Centrum Baarle is een Nederlandse stichting.

Meer weten of vragen?

Stuur een email met uw vraag, uw gegevens (in ieder geval emailadres en telefoonnummer) naar Leon Langenberg (huidig directeur): leon.langenberg@ccbaarle.org.

Solliciteren?

Belangstellenden kunnen tot 28 maart 2018 hun belangstelling kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en CV naar: leon.langenberg@ccbaarle.org. Brieven binnengekomen na 28 maart worden niet meer in behandeling genomen. De selectiegesprekken worden in de eerste weken van april gehouden. Een assessment is onderdeel van de procedure.


Link naar Functiebeschrijving directeur

Link naar het Directiereglement CCB

 

Contact

  info@ccbaarle.org
  +31 13 507 82 33
  +32 14 699 326
 Pastoor de Katerstraat 5-7
 2387 - BE  Baarle-Hertog
 5111 CM - NL Baarle-Nassau

Over ons

Cultureel Centrum Baarle is dé ontmoetingsplaats voor talrijke culturele en maatschappelijke organisaties. Een aantal Baarlese verenigingen en instanties hebben er hun 'thuis'.