Cultureel Centrum Baarle  ¦  Baarle-Hertog-Nassau  ¦  e-mail: info@ccbaarle.org  ¦  telefoon: +31 13 507 82 33 / +32 14 699 326

Gebruikers

 

Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempenlogo MA

Musiceren, spreken en spelen op ieders maat.
cursussen MUZIEK en WOORD voor

 • kinderen vanaf 8 jaar
 • jongeren
 • volwassenen

muziekINITIATIE voor 6-7 jarigen. Op een speelse manier leer je kennismaken met de basiselementen van MUZIEK.

De Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen geeft je de mogelijkheid een volledige opleiding te volgen in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), zowel MUZIEK als WOORD.

Secretariaat:
Pastoor de Katerstraat 5 2387 Baarle-Hertog
Tel BE +32 14 699 539 (weekdagen: 14u-18.30u / zaterdag: 8.30u-12.00u)
Tel NL +31 13 507 8479
Fax +32 14 699 588
info@amwn.be
www.amwn.be

E.H.B.O St. Damiaanehbo

E.H.B.O. vereniging St. Damiaan stelt zich ten doel om zoveel mogelijk personen kennis te laten maken met EHBO. Dit doet zij door het geven van de reguliere EHBO cursus, de cursus EHBO bij kinderen en reanimatie cursusssen. Tevens verzorgd zij al jaren een jeugdcursus op de basisscholen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Zij verzorgd het onderhoud van alle, door ondernemers en verenigingen aangekochte AED's. Als serviceverlening aan de Baarlese bevolking verzorgen zij tevens de hulpverlening bij activiteiten van diverse verenigingen.

E.H.B.O. St. Damiaan
Postbus 285
5111 AG Baarle-Nassau
e-mail: ehbo.damiaan@skynet.be

Contactpersonen:
de heer R. Bink - secretaris
+32 14 699 232
de heer H. Wildhagen - voorzitter 
+3113 5078430


Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Baarle Theek 5theek 5

Op de begane grond van het cultureel centrum is de enige internationale openbare bibliotheek van België en Nederland gehuisvest. De bibliotheekmedewerkers gaan met u op zoek naar een spannend boek, de juiste informatie of een ontspannende film. Vinden we het niet in onze eigen collectie, dan laten we het opsturen vanuit één van de andere bibliotheken in België of Nederland. Behalve voor boeken kan je bij de bibliotheek ook terecht voor dvd's, luisterboeken, kranten, het lenen van E-books, gratis gebruik van internet.

Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek

Pastoor de Katerstraat 5-7

2387 Baarle-Hertog
5111 CM Baarle-Nassau
+31 85 7441052
bibliotheek.baarle@theek5.nl
www.theek5.nl

Contactpersoon: Mevr. C. Mergits


Harmonie en showgroep St. Remiphoca thumb l image1

Harmonie St. Remi is de vereniging in Baarle voor elke amateur-muzikant, zowel voor blaasinstrumenten als voor slagwerk. Daarnaast is er ook een afdeling majorettes. De vereniging biedt zelf een gedegen opleiding aan die door vakbekwame docenten gegeven wordt. Leden kunnen hun hobby op een leuke en ontspannende manier uitoefenen. De vereniging heeft als taak het opluisteren van diverse feestelijkheden binnen de Baarlese gemeenschap. Zonder harmonie, zou het maar een saaie bedoening zijn in ons dorp.

Harmonie en showgroep St. Remi
de heer R. Tuytelaars
Oranjelaan 30
5111 XK Baarle-Nassau
+31 13 507 8018
stremi@hotmail.com
www.stremi.nl 


Kamerkoor Terpanderlogo terpander

Kamerkoor Terpander is een koor bestaande uit een 17-tal amateurzangers verdeeld over 4 stemgroepen: sopraan, alt, tenor en bas. De leden komen uit Baarle en wijde omgeving. Het repertoire bestaat uit een zeer uiteenlopend genre van zowel wereldlijke als kerkelijke muziek, van middeleeuwse madrigalen tot bewerkingen uit musicals van recenter datum, à capella of begeleid door instrument(en). Het koor repeteert wekelijks op maandagavond in een van de lokalen in het Cultureel Centrum. Terpander verzorgt enkele malen per jaar een concert op eigen initiatief en/of op uitnodiging. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Kamerkoor Terpander
mevrouw T. van Gorp

 p/a Van Gaverenlaan 40
5131CT Alphen
+31 13 508 2364
www.terpander.org
ruud.gorp@planet.nl 


Senioren Vereniging Baarle-Nassau aangesloten bij KBO Brabant

Seniorenvereniging  Baarle-Nassau aangesloten bij KBO Brabant is een vereniging van en voor senioren. De vereniging werkt voortdurend aan de realisatie van twee doelstellingen:

 • Het creëren van goede ontspanningsmogelijkheden voor onze leden, waarbij ontmoeting centraal staat;
 • Het behartigen van individuele en collectieve belangen voor alle senioren van Baarle en Castelre.

De meeste ontspanningsmogelijkheden worden geboden in de La Salle zaal van het Cultureel Centrum.
Het behartigen van individuele belangen doen we vaak in persoonlijke contacten met senioren.
Collectieve belangenbehartiging gebeurt meestal in het overleg met de gemeente en in samenwerking met regionale en landelijke organisaties.
Voor een uitgebreide beschrijving over wie we zijn en wat we doen, zie ons huis-aan-huis boekwerkje ‘KBO Baarle stelt zich aan u voor’.
Contact: bestuur@seniorenverenigingbaarlenassau.nl

website: www.seniorenverenigingbaarlenassau.nl
voorzitter Staf van Aelst


KVLVkvlv

KVLV kijkt naar de maatschappij door de ogen van vrouwen, KVLV staat voor kwaliteit en duurzaamheid, KVLV heeft een lage drempel, Bij KVLV is het aangenaam vertoeven, het is leuk en plezierig. KVLV organiseert haar werking rond jaarthema’s en biedt een brede waaier van vormende activiteiten. KVLV draagt bij tot zorgzaam samenleven, zet aan tot creativiteit, kiest voor gezondheid en conditie, ondersteunt agravrouwen en leert Vlaanderen lekker en gezond eten.

KVLV Baarle-Hertog
Els Nemsdael – Van de Pol
Parallelweg 28
2387 Baarle-Hertog
+32 14 699 344
kvlvbaarle-hertog@live.be
www.kvlv.be


Vrouwen van Nu Baarle-Nassau & Ulicoten.

De KVO afdelingen Baarle-Nassau en Ulicoten zijn per 01-01-2015 gefuseerd met Vrouwen van Nu. De grootste vrouwen organisatie van Nederland. Per 1 januari 2017 gaan Baarle-Nassau en Ulicoten samen verder als 1 afdeling. Onze leden voelen zich verbonden met elkaar en met hun omgeving.
Het delen van interesses, ervaringen, creativiteit, gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk gegeven. Ter inspiratie kunnen leden deelnemen aan bijeenkomsten, studiedagen,cursussen en workshops.

vrouwen van nu

Vrouwen van nu Baarle-Nassau en Ulicoten telt momenteel 132 leden. De jaarlijkse contributie bedraagt op 1 januari 2017 € 50,50.
Ieder lid ontvangt hiervoor een ledenpas en 4 maal per jaar het landelijk tijdschrift van Vrouwenvannu. Tevens ontvangen de leden elke 2 maanden een nieuwsbrief met activiteiten en
informatie van onze afdeling en wekelijks wordt er informatie geplaatst in het Weekblad.
Wilt u meer weten, bezoek dan onze website www.vrouwenvannubaarle-nassau & Ulicoten.

Wilt u lid worden dan kunt u zich aanmelden bij:

Marianne Timmermans (secretaresse) tel.: 003214309330 of mail naar:
vrouwenvannubaarle@gmail.com
Wij heten u van harte welkom!


Lokale Omroep Baarlelokaleomroepbaarle

De publieke lokale omroep voor Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zendt programma’s van openbaar nut uit die bestemd zijn voor de Baarlese gemeenschap. De omroep heeft als doel de onderlinge communicatie tussen de inwoners en de in Baarle werkzame maatschappelijke instellingen en tussen de inwoners en de lokale overheden te bevorderen.

info@omroepbaarle.nl
www.omroepbaarle.nl

Postadres:
Lokale Omroep Baarle
Postbus 9
5110 AD Baarle-Nassau
Contactpersoon:
de heer Kees Bax
+31 13 508  1895

Studioadres:
Cultureel Centrum Baarle
Pastoor de Katerstraat 7
Baarle-Nassau.
Tijdens live uitzendingen is de studio bereikbaar via telefoonnummer +31 13 507 2127
Tijens een live uitzending mailen naar de studio. 


O.K.R.A. Baarle-Hertoglogo okra

O.K.R.A. Baarle-Hertog is aangesloten bij de Landsbond en heeft tot doel om op systematische wijze aan sociaal-cultureel vormingswerk te doen en dit in verenigingsverband. Iedereen die gepensioneerd is of een vergelijkbaar statuut heeft, kan lid worden van deze vereniging. O.K.R.A. afdeling Baarle-Hertog organiseert verschillende activiteiten zoals kaarten, petanque, turnen, hobby-activiteiten, fietsen, dansen, biljarten, hofwerken en feestvergaderingen. Voor de leden wordt elk jaar een reis georganiseerd (zowel korte trips als meerdaagse reizen). De activiteiten zijn voor mannen en vrouwen.

O.K.R.A. Baarle-Hertog

Mevrouw Maria van Rooij-voorzitter
Turnhoutseweg 8 
2387 Baarle-Hertog
tel. +32 14 699 279 
okra.baarlehertog@gmail.com


Stichting Jeugdwerk BaarleSJBLOGO 1 blue 

De Stichting Jeugdwerk Baarle, ofwel het jeugdwerk, dat is in Baarle een bekend begrip. Het jeugdwerk organiseert van alles en nog wat met het doel om de Baarlese jeugd leuke vormen van vrijetijdsbesteding te bieden. 


Stichting Jeugdwerk Baarle
Pastoor de Katerstraat 5-7 

2387 Baarle-Hertog
5111 CM Baarle-Nassau

+31 13 507 8035 

info@jeugdwerkbaarle.org
www.jeugdwerkbaarle.org


Stichting Plusstichtingplus

Stichting Plus (ontstaan uit Jongerenvereniging Plus) continueert de oorspronkelijke doelstelling van de Jongerenvereniging: het organiseren en initiëren van sociaal-culturele activiteiten voor mensen vanaf 16 jaar. Een belangrijk gegeven is dat mensen gestimuleerd worden om zelf actief te zijn, bv. door het maken van muziek, theater e.d. Het activiteitenaanbod (concerten, optredens, films) is niet gericht op vrijblijvend en gezapig consumeren maar wil veeleer prikkelend zijn. Van de bezoekers bij de activiteiten wordt een actieve houding verwacht.

Stichting Plus wordt volledig door vrijwilligers gedraaid. Een belangrijke motivatie voor de vrijwilligers zijn de optredens/concerten/films die in wezen de ruggengraat van de stichting vormen, en die stimulerend werken op muziek- en theateractiviteiten van de bezoekers. Momenteel bestaat Plus uit een vijftiental ‘vaste’ vrijwilligers, naast mensen die incidenteel hand- en spandiensten verrichten.

Stichting Plus kent de volgende activiteiten: 

 • Inloopavonden
 • Repetitieavonden
 • Stimuleringsactiviteiten
 • Optredens / Concerten / Films 

Stichting Plus
Pastoor de Katerstraat 5-7 

2387 Baarle-Hertog
5111 CM Baarle-Nassau
PlusEtage: +31 13 507 8448
Informatie/Reserveringen: +31 13 507 7652

info@plusetage.nl
www.plusetage.nl


Cultureel Centrum Baarle Partners

 • Met steun van

  Gemeente Baarle-Hertog
 • en

  Gemeente Baarle-Nassau
 • .

  BLOCC creatieve communicatie
 • 1

Contact

  info@ccbaarle.org
  +31 13 507 82 33
  +32 14 699 326
 Pastoor de Katerstraat 5-7
 2387 - BE  Baarle-Hertog
 5111 CM - NL Baarle-Nassau

Over ons

Cultureel Centrum Baarle is dé ontmoetingsplaats voor talrijke culturele en maatschappelijke organisaties. Een aantal Baarlese verenigingen en instanties hebben er hun 'thuis'.