Cultureel Centrum Baarle  ¦  Baarle-Hertog-Nassau  ¦  e-mail: info@ccbaarle.org  ¦  telefoon: +31 13 507 82 33 / +32 14 699 326

Nieuwsbrief april 2017

Recent zijn er een aantal wisselingen in het bestuur van CCB geweest. Daarnaast nadert de voorstudie voor de vernieuwbouw zijn afronding.
Het bestuur wil u d.m.v. deze nieuwsbrief informeren over beide onderwerpen.Indien u op deze nieuwsbrief wil reageren stuur u reactie dan naar: dorien.van.der.heijden@ccbaarle.org

Bestuursfuncties.
In het najaar van 2016 hebben Frans Van der Vloet en Fons van Iersel afscheid genomen als bestuurslid van het CCB. Zij hebben jarenlang een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan het bestuur en CCB in zijn algemeenheid. Het is het bestuur gelukt om een aantal enthousiaste nieuwe bestuursleden te werven.
Tijdens de gemeenschapsvergadering zijn Michiel Goos, Ruud van Gool en Fenneke van den Heuvel benoemd als nieuwe bestuursleden.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden:
voorzitter : Dhr. J. van Strijp
secretaris : Dhr. M. Goos
penningmeester : Vacature
raadgevend algemeen bestuurslid : Dhr. M. Bruurs
algemeen bestuurslid : Dhr. M. Thomassen
algemeen bestuurslid : Mevr. J. Huijsmans
algemeen bestuurslid : Mevr. F. van den Heuvel
algemeen bestuurslid : Dhr. R. van Gool

Stand van zaken vernieuwbouw.
In december 2015 heeft het GOB-plenair fiat gegeven voor de volgende stap m.b.t. "de vernieuwbouw".
In 2016 is een aanbestedingsprocedure gaan lopen om een bureau te vinden die de voorstudie gaat doen. Dit bureau krijgt de opdracht om variant 2 uit te werken. In deze variant wordt een stuk van het gebouw afgestoten, het overblijvende stuk gerenoveerd en een gedeelte nieuwbouw.
In de tweede helft van 2016 heeft bureau Laride de opdracht gekregen en is voortvarend aan de slag gegaan. Voor de begeleiding van deze fase is een stuurgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de beide gemeentes en het CCB. Als projectleider is Michel Antens van de gemeente Baarle-Nassau aangesteld.

Tegelijk met dit proces is ook de Culturele Beleidsgroep weer bij elkaar geroepen. Dit om na te denken over de inhoudelijke ontwikkeling van het CCB, immers de verbouwing en nieuwbouw zijn belangrijk maar nog belangrijker is wat er in het gebouw aan activiteiten gaat gebeuren. In verschillende samenstellingen zijn er inspiratie-bezoeken gedaan bij het Jan van Besouwhuis te Goirle en de Warande te Turnhout.
Resultaten hiervan zijn ingepraat in de culturele beleidsgroep, in de stuurgroep en in de bestuursvergaderingen van het CCB.

Er is uitgebreid gesproken met de vaste gebruikers over de noodzakelijke voorwaarden voor hun activiteiten die gerealiseerd moeten worden bij de "vernieuwbouw". Ook deze zijn meegenomen in de stuurgroep en door Laride verwerkt. Op 14 maart zijn bewoners van Baarle uitgenodigd door het bestuur om mee te denken over de inhoudelijke toekomst van het CCB. Hierop zijn ongeveer 25 mensen afgekomen.

Eind maart heeft Laride het concept-eindrapport gepresenteerd in de stuurgroep, dit concept wordt op dit moment besproken bij het CCB en de beide gemeentes. Op basis van deze besprekingen wordt een definitief rapport opgesteld, dit zal in de loop van het jaar aangeboden worden aan het GOB-plenair ter besluitvorming.

Contact

  info@ccbaarle.org
  +31 13 507 82 33
  +32 14 699 326
 Pastoor de Katerstraat 5-7
 2387 - BE  Baarle-Hertog
 5111 CM - NL Baarle-Nassau

Over ons

Cultureel Centrum Baarle is dé ontmoetingsplaats voor talrijke culturele en maatschappelijke organisaties. Een aantal Baarlese verenigingen en instanties hebben er hun 'thuis'.